Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. 

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varaamastaan mökistä varausmaksun, tai vuokran kokonaisuudessaan.
Varausmaksu ja loppumaksu tulee maksaa laskussa mainittuihin eräpäiviin mennessä.

Varausmaksu 30 % kokonaishinnasta on oltava maksettuna 7 vuorokauden sisällä varauksen vahvistamisesta. Loppulasku 70 % erääntyy 30 vuorokautta ennen saapumisajankohtaa.

Mikäli saapumisajankohtaan on alle 30 vuorokautta, erääntyy koko lasku heti. 

Henkilömäärä

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu mökin kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Esimerkiksi juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa majoituskohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee ilmoittaa ja sopia ennakkoon. 

Avaimen luovutus

Avaimen saa käyttöön mökin avainboksista tulopäivänä alkaen klo 15.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä, ellei toisin sovita. Avainkoodi ilmoitetaan asiakkaalle. 

Majoitustilojen siivoaminen

Tupakointi on kielletty kaikissa majoituskohteen sisätiloissa.

Majoituskohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Majoituskohteen siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas, mikäli loppusiivousta ei ole maksettu etukäteen.

Asiakas on velvollinen maksamaan majoituskohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, jos sisätiloissa on tupakoitu, siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja Ukko-Kolin Rantamökit joutuu suorittamaan loppusiivouksen. Siivousohjeet löytyvät mökistä ja ne on saatavilla myös vastaanotosta.

Lemmikkieläimen tuomisesta on ilmoitettava varausta tehtäessä. 

Vahinkojen korvaus ja löytötavarat

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingon.

Lomakohteen kadotetuista avaimista vastaa asiakas. Uusien lukkojen asennuksesta ja avaimien teettämisestä aiheutuvista kuluista vastaa asiakas.

Lomakohteeseen unohtuneita tavaroita säilytetään 30 vrk. Pyydettäessä tavarat toimitetaan asiakkaalle Postin tai matkahuollon kautta. Lähetyskustannuksista vastaa asiakas ja niihin lisätään toimitusmaksu 10,00 €. 

Peruutukset

Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tulee hänen ilmoittaa se välittömästi Ukko-Kolin Rantamökeille sähköpostilla tai puhelimitse.

Varausmaksun tai loppumaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruuttamista, eikä vapauta varaajaa näistä peruutusehdoista.

Ellei laskuja makseta eräpäivään mennessä, on Ukko-Kolin Rantamökeillä oikeus perua varaus. Yli 30 vuorokautta ennen saapumisajankohtaa tapahtuvista peruutuksista pidätetään varausmaksu. Mikäli varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen saapumisajankohtaa, on Ukko-Kolin Rantamökeillä oikeus veloittaa vuokra kokonaisuudessaan.

Sairastapauksissa, mikäli asiakas toimittaa lääkärintodistuksen, palautetaan koko summa vähennettynä toimistokuluilla 50,00 €. 

Ukko-Kolin Rantamökeillä on oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voimme irtisanoa sopimuksen. Olemme velvollisia ilmoittamaan tästä asiakkaalle viipymättä.

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Asiakkaalle voidaan myös tarjota toista mökkiä tai ehdottaa varauksen siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan. 

Mahdolliset valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät puutteet on kerrottava viipymättä Ukko-Kolin Rantamökeille.

Ukko-Kolin Rantamökit ei vastaa sellaisista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (for majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt), joka ei ole johtunut Ukko-Kolin Rantamökeistä ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voinut estää. 

Oikeus hintojen muutokseen

Mikäli järjestelmän teknisen virheen vuoksi asiakkaalta veloitetaan virheellinen summa, on Ukko-Kolin Rantamökeillä oikeus korjata virhe ja laskuttaa todellisen vuokran mukainen summa.